Welkom by Louis Swanepoel Aftree-Oord

Die aftree-oord in Stella is op 2 November 1981 deur Ds. Louis Swanepoel gestig, waar versorging volgens die individuele behoeftes van die inwoners voorsien word.

Stella is sentraal geleë in die Noordwes Provinsie, waar ‘n veilige, skoon en gesonde leefomgewing vir inwoners beskore is. Daarbenewens dra die lieflike semi-bosveld klimaat by tot ‘n aangename verblyf in die omgewing.

         

VISIE EN MISSIE

Visie

Louis Swanepoel Aftree-oord is die voorkeur aftree-oord in die omgewing wat optimale waardetoevoeging tot ‘n belegging in die kompleks bied.

Missie

Louis Swanepoel Aftree-oord bied ‘n omvattende, volhoubare en bekostigbare versorgingsdiens van hoogstaande gehalte aan bejaardes om in hul fisiese, maatskaplike en geestelike behoeftes te voorsien.

BOODSKAP VANAF DIE RAAD VAN TRUSTEES

Die Trustees bedank die Hemelse Vader in nederigheid dat Hy ons vertrou met die bestuur van so ‘n belangrike instelling en daardeur ons gemeenskap te dien.

Ons wil ons dank betuig aan elke vrywilliger wat op welke wyse ookal by die aftree-oord betrokke is, asook ons donateurs, sonder wie se bydrae die aftree-oord nie suksesvol kan bestaan nie.

Die Trustees bevestig hul verbintenis tot die beginsel van dissipline, deursigtigheid, onafhanklikheid, rekenpligtigheid, verantwoordelikheid en integriteit, om te voldoen aan die King Verslag oor korporatiewe bestuur.